Działalność Biura

Biuro Projektów Sieci oraz Systemów Radiokomunikacyjnych i Multimedialnych (b-PRiM) prowadzi działalność w zakresie projektowania oraz konsultacji systemów bezprzewodowych wąskopasmowych oraz szerokopasmowych z zakresu częstotliwości od 150 MHz (VHF) do 80 GHz i wyższych. Projektujemy zarówno dedykowane systemy jak i złożone sieci wielousługowe łączące technologie mobilne i stacjonarne przenoszące w czasie rzeczywistym usługi oraz aplikacje multimedialne (głos, obraz, dane).

Ważnym i niezwykle docenianym atutem biura jest również obsługa prawna w zakresie Prawa Zamówień Publicznych wraz z możliwością przeprowadzenia pełnej procedury przetargowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

         Ponadto naszymi niekwestionowanymi atutami są:

  • doskonałe rozpoznanie dostępnych technologii,
  • znajomość praw fizyki związanych z transmisją sygnałów cyfrowych i analogowych,
  • znajomość prawnych i praktycznych zagadnień związanych z implementacją czy eksploatacją sieci radiowych.

Opracowywane w biurze koncepcje oraz zaplanowane na potrzeby samorządów sieci stanowią często dokumentację techniczną aplikacji i wniosków o dotacje EU.